1e trombone
Ytzen Kuiken

2e trombone
Kor Sikma

Bastrombone
Johan Oenema