Voorzitter: Griet Bootsma
Secretaris: Griet Verbeek
Penningmeester: Rommy van Berkum
Algemeen: Tineke Brander
Algemeen: Johannes Wijnja

Het algemene mailadres van E.M.M. is emmoudega @ gmail.com