Voorzitter: Kor Sikma

Secretaris: Griet Verbeek

Penningmeester: Margriet Dijkstra

Algemeen: Yvonne Galama

Jeugd: Johannes Wijnja

Het algemene mailadres van E.M.M. is emmoudega @ gmail.com