Agenda

  • Zaterdag 27 april 2019 | Koningsdag 
  • Zaterdag 4 mei 2019 | Dodenherdenking
  • Vrijdag 10 mei | Blomkemerke
  • Zaterdag 18 mei 2019 | Galaconcert Gouden Spiker Festival l | MFC De Wier Ureterp
  • Zondag 29/30 juni 2019 | Rasteder Musiktage
  • Zaterdag 6 juli 2019 | Aldegeaster Iepen Dei
  • Zaterdag 9 november 2019 | Servento Fanfare Festival
  • Zaterdag 7 december 2019 | Krystmerke
  • Zaterdag 21 december 2019 | Kerstconcert Martinikerk Bolsward