• 5 juli 2022 | 17:00 | Jeugdconcert it Joo Oudega-SWF 
 • 14 juli 2022 | Opening dorpsfeest
 • 15 juli 2022 | Dorpsfeest optocht
 • 17 juli 2022 | Tentdienst
 • 10 september 2022 | 20:00 uur | FRIIS Festival Oudega-SWF 
 • 5 november 2022 | Concert MFC It Joo Oudega-SWF
 • 10 december 2022 | Kerstmarkt Oudega-SWF
 • 25 december 2022 | Kerkdienst Ankertsjerke Oudega-SWF
 • 11 maart 2023 | Bondsconcours de Lawei Drachten
 • 1 april 2023 | Jeugd Muziek Spektakel | Jeugdorkest de Notenkrakers
 • 27 april 2023 | Koningsdag
 • 4 mei 2023 | 19:30 | Dodenherdenking Ankertsjerke
 • 12 mei 2023 | Blomkemerke
 • 24 juni 2023 | Jubileumconcert 125 jaar EMM in Theater Sneek
 • 11 november 2023 | 20:00 | Alde Freonen konsert in It Joo Oudega-SWF
 • 25 december 2023 | 1e Kerstdag Ankertsjerke