• 8 juli 2021 | Concertje in Oudega
  • 26 augustus 2021 | 1e repetitie na zomervakantie
  • 20 november 2021 | Najaarsconcert
  • 11 december 2021 | Krystmerke
  • 25 december 2021 | 1e kerstdag kerkdienst
  • 12/13 maart 2022 | Studieweekend
  • 8/9 april 2022 | ONFK
  • juni 2022 | Top-fanfare
  • 14 tm 17 juli | Dorpsfeesten
  • 18 december 2021 | Krystkonsert met Edoza