Jouke Wijnja
Joubrich Boschma
Aron de Jong
Tineke Brander
Hiele Walinga
Griet Verbeek – Plantinga