Dirigent

Vaste dirigent van EMM is Piet Groeneveld

Piet Groeneveld, geboren in 1965 , begon op 7-jarige leeftijd zijn muziekopleiding bij Yme Visser van wie hij de grondbeginselen van het orgelspel leerde. Vanaf 1982 studeerde hij orgel bij Jos van der Kooy aan het Stedelijk Conservatorium te Leeuwarden. Een jaar later begon hij met de studie HaFaBra directie aan het zelfde instituut. In 1989 vervolgde hij zijn studie aan de Chr. Hogeschool voor de Kunsten "Constatijn Huygens" in Zwolle, alwaar hij in 1991 slaagde voor het diploma uitvoerend musicus orgel.