Agenda

  • Donderdag 7 september 2017 - BBQ
  • Donderdag 14 september 2017 - 1e repetitie
  • Zaterdag 4 november 2017 - Herfstconcert
  • Zaterdag 9 december 2017 - Kerstmarkt
  • Zondag 17 december 2017 - Kerstconcert